Terra Firma

Terra Firma in quae Dariae Fluvius Novum Regnum Granatense et Popayan
Published by Blaeu, copperplate of Hondius after a map of Hessel Gerritsz.